Ad-Fontes venn

Ad-Fontes finansieres av gaver, og bæres i bønn. Det er et stort behov for prester/pastorer i tiden som kommer i alle lutherske kirker ettersom de store prestekullene fra 1970-tallet nå er i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker.
Den teologiske utviklingen har dessuten skapt en enda større krise ved at det store flertallet av yngre prester nå har forlatt store deler av den klassisk lutherske lære. De forlater den bibelske lære om ekteskapet og fortapelsens realitet. Forpliktelsen på Den Hellige Skrift og kirkens bekjennelse er nedtonet, og med det har mange av de som skulle være hyrder i menighetene i realiteten forlatt denne oppgaven.
Vi trenger derfor å be høstens Herre om å kalle unge menn til tjeneste, og sørge for at de kan få den nødvendige teologiske og praktiske opplæring som trenges i vår tid. Om du vil være med med bønn og givertjeneste hører vi gjerne fra deg. Vi vil prøve å holde deg oppdatert direkte via nyhetsbrev på e-post i den grad vi makter det. Ellers er det mulig å følge oss via denne nettsiden og Facebook-siden vår som vises her.
Kontaktinfo:
Gaver kan sendes på konto: 3000.21.48168   eller via VIPPS: 20266 og i menyen velge AdFontes.