Grunnkurs

Et unikt årskurs

• som hjelper deg å forstå bibelordene i sin egentlige, jødiske og geografiske sammenheng i Israel.
• som gir deg forkynnererfaring
• der du treffer pastorer fra ulike menighetssammenhenger – møter som kanskje inspirerer deg til å gå inn i preste- pastorrollen?

Studietur til Israel
Formålet med turen er å sette fokus på Jesu ord forstått i sin geografiske, kulturelle og jødiske kontekst. Turen ledes av AdFonteslærer Torkild Masvie. Vi besøker steder i Jerusalem og Galilea for å forstå hvor Jesu ord og handlinger utspant seg. Underveis vil vi også ha møte med de “levende stenene”, arabiske kristne og messianske jøder og deres ledere.

dsc03221

Besøk i Nazareth Village

Forberedelse til studieturen
Walking with Jesus Through the Jewish Calendar er en studiebok som er med på å forberede deg til studieturen til Israel.

Ved å lære mer det jødiske samfunnet og den sammenhengen Jesus levde i vil du få et rikere bilde av og større forståelse for hva Jesus sa og mente. Walking with Jesus Through the Jewish Calendar er en arbeidsbok som gir deg en god basis.

Møte med prester/pastorer
Hva er en pastor/prest/forsamlingsleder og hva gjør han? Hva er utfordringene  og mulighetene i denne jobben? Måten ulike menigheter/kirker/forsamlinger er organisert på kan være noe forskjellig fra hverandre, og i en stab med flere prester/pastorer er det rom for og behov for ulike prestetyper. Vi vil møte pastorer fra forskjellige lutherske kirker/grupper. I tillegg til å lære om ulike måter å være prest/pastor på vil vi få innblikk i organiseringen av menighetsarbeidet. For menigheter som ikke kan regne med Statens penger og som ikke må forholde seg til dens regler finnes det helt spesielle muligheter og utfordringer når det gjelder kirkeplanting, utvikling og det å drifte en menighet. Disse møtene er derfor svært lærerike og vil kanskje også utfordre deg til å tenke nytt og annerledes om det å lede en kristen menighet.

 

Ansvarlig redaktør: Torkild Masvie