Lærere

Lærere
Det er tre deltidsansatte ved AdFontes-pastorutdanning. I tillegg er vi knyttet opp mot et bredt spekter av foredragsholdere og praksisveiledere fra inn og utland.

Rektor: Alf Danbolt
shapeimage_1Hovedleder av de ukentlige morgensamlingene og temasamlingene.

Alf er i dag prest i Den lutherske kirke i Norge, og var tidligere generalsekretær i Norsk Søndagsskoleforbund. Han har teologiske embetseksamen er fra Menighetsfakultetet (MF) der han også har deltatt i doktorgradsprogrammet. Han arbeider med vitenskapelige artikler,

og har hatt studieopphold i Praha og ved Luther Seminary og Concordia St Louis, USA.

Utviklingsleder og lærer: Torkild Masvie

shapeimage_3.png
Leder studieturen til Israel, og kurset om Jesus forstått i sin jødiske sammenheng.

Torkild er biskop i Den lutherske kirke i Norge.    Foruten teologisk embetseksamen ved MF har han tatt teologiske studier i Tyskland, USA og Israel.

 

 

Ansvarlig redaktør: Torkild Masvie