Om studiet

dsc03155

Undervisning i Israel ved Torkild Masvie

2018-10-10 09.24.43

Kapellet i Sinsen kirke hvor vi har de ukentlige samlingene.

AdFontes er et preste/pastor-opplæringsprogram som består av 5 årskurs som supplerer studieopplegget på 3 år (BA) og 2 år (MA) i teologi på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (eller i noen tilfeller også Menighetsfakultetet). For å kunne bli AdFontes-student må du altså være registrert som student ved Fjellhaug og forutsetter at du starter studiet Kristendomskunnskap årsstudium på Fjellhaug.

Sammen med AdFontes særegne undervisningsopplegg vil du kunne oppleve at det blir enklere å finne ut om du vil bli prest/pastor. Samtidig får du en unik forberedelse før du eventuelt går inn i preste- pastortjeneste. Vi har ukentlige samlinger med gjennomgang av kommende søndags tekst ut fra grunnspråket satt i sammenheng med søndagens preken. Aktuelle temaer i forbindelse med teologistudiet tas opp, og studentene får hvert halvår en personlig oppfølgings samtale. Etterhvert gis det relevant praksis med veiledning både med forkynnelse, liturgi og praktiske oppgaver i en menighet. Det er normalt en studietur hvert semester. I tillegg til Israelstur og besøk til de teologiske seminarene i St. Louis og Fort Wayne i USA, kommer bl.a. en studietur til reformasjonsbyen Wittenberg.

Velger du å gjennomføre alle 5 årskursene vil du i løpet av studieprogrammet ved AdFontes også få muligheten til å tilbringe ett år i USA. Førsteåret på MA studiet tas ved presteseminarene Concordia St. Louis, eller Concordia Ft. Wayne. En har menighetspraksis ved en Missouri menighet i området. Dette er svært lærerikt, gir deg større innsikt samtidig som det bidrar til å utvide din horisont.

Det siste året ved MA studiet er individuelt tilpasset ut fra det kirkesamfunnet hvor du måtte ønske å gå inn i en preste/pastor tjeneste.

De 5 årene fordeler seg slik:
1. Grunnkurs
2. Påbyggingsår 1
3. Påbyggingsår 2
4. USA-studieår
5. Fordypning i preste/pastor tjeneste

Studentene søker normalt om opptak for ett år av gangen, med unntak av masterdelen som er en to-års enhet. Det er også mulig å komme inn i løpet av et år.

Vitnemål
Studenter som har fulgt opplegget vil få et vitnemål for grunnkurset, deretter ved fullført bachelor del, og et siste vitnemål med fullført master.

 

Ansvarlig redaktør: Torkild Masvie