Velkommen

 

cropped-adfontes3.png

Ad Fontes er latin og betyr til kilden. Skal du komme til kilden, må du gå mot strømmen. AdFontes er Norges eneste lutherske preste- pastorutdanning som står for Bibelens ufeilbarlighet.

AdFontes utdanner for flere menigheter og kirker og er en del av Den Lutherske Kirke i Norge. Den har eget regnskap og egen givergruppe. Utdanningen tar sikte på å utdanne pastorer/prester/forsamlingsledere for eget kirkesamfunn og for andre lutherske kirker/menigheter som ønsker ledere som står for bibelens ufeilbarlighet. Rådet for AdFontes består av PhD. theol. Raymond Lillevik, forsamlingsleder Sakarias Ingolfsson, pastor Bjørn Jellestad og sokneprestene Tore Vatne Helland og Jon Syver Norbye.

Hvem passer AdFontes for?
Studiet passer for kvalifiserte menn som ønsker et rikere teologisk studium der en kan få avklare om en ønsker å utdanne seg i retning av å bli prest/pastor.

Supplement
AdFontes tilbyr et supplement til det vanlige teologistudiet som har til hensikt å utdanne og forme en ny generasjon prester med føttene solid plantet i Bibelen og den lutherske arv. Pastorer som kan plante nye menigheter og, være redskap til at mennesker blir frelst og bevart i troen. Dette supplementet gir ikke studiepoeng, men dyktiggjør til preste- pastortjeneste i vår tid i et samspill med den akademiske delen.

AdFontes baserer seg på at studentene følger teologistudiet på Fjellhaug eller MF, og i henhold til avtale med disse studiestedene har menighetspraksis bestemt av AdFontes, og første året av masterstudiet ved Concordia St. Louis/Ft. Wayne. Det er ved disse institusjonene studentene avlegger sine eksamener og får sin akademiske grad.

Løpende menighetspraksis
Studentene deltar fast i gudstjenestefellesskap, bibelgruppe og praktiske oppgaver. Studenter med praksis i Messiaskirken deltar i de ulike teamene slik at de gjennom studietiden har praksis i flere. Det legges vekt på trofasthet, punktlighet og pålitelighet slik det kreves av patorer/pastorer.

Studentene utfordres til forkynneroppdrag. Egen responsgruppe gir umiddelbar evaluering i etterkant.

Hvor er AdFontes?
Vi samles hver onsdag morgen kl. 9.15 i kapellet i Sinsen kirke, like ved Fjellhaug.

Slik behandler vi dine personopplysninger. Klikk her for mer informasjon
Ansvarlig redaktør: Torkild Masvie