Velkommen

Ad Fontes er latin og betyr til kilden. Skal du komme til kilden, må du gå mot strømmen. AdFontes er Norges eneste lutherske preste- pastorutdanning som står for Bibelens ufeilbarlighet.

AdFontes utdanner for flere menigheter og kirker og er en del av Den Lutherske Kirke i Norge. Den har eget regnskap og egen givergruppe. Utdanningen tar sikte på å utdanne pastorer/prester/forsamlingsledere for eget kirkesamfunn og for andre lutherske kirker/menigheter som ønsker ledere som står for bibelens ufeilbarlighet. Rådet for AdFontes består av PhD. theol. Raymond Lillevik, forsamlingsleder Sakarias Ingolfsson, pastor Bjørn Jellestad og sogneprest Jon Syver Norbye .

Hvem passer AdFontes for?
Studiet passer for kvalifiserte menn som ønsker et rikere teologisk studium der en kan få avklare om en ønsker å utdanne seg i retning av å bli prest/pastor.

Supplement
AdFontes tilbyr et supplement til det vanlige teologistudiet som har til hensikt å utdanne og forme en ny generasjon prester med føttene solid plantet i Bibelen og den lutherske arv. Pastorer som kan plante nye menigheter og, være redskap til at mennesker blir frelst og bevart i troen. Dette supplementet gir ikke studiepoeng, men dyktiggjør til preste- pastortjeneste i vår tid i et samspill med den akademiske delen.

AdFontes baserer seg på at studentene følger teologistudiet på Fjellhaug eller MF, og i henhold til avtale med disse studiestedene har menighetspraksis bestemt av AdFontes, og første året av masterstudiet ved Concordia St. Louis/Ft. Wayne. Det er ved disse institusjonene studentene avlegger sine eksamener og får sin akademiske grad.

Løpende menighetspraksis
Studentene deltar fast i gudstjenestefellesskap, bibelgruppe og praktiske oppgaver. Studenter med praksis i Messiaskirken deltar i de ulike teamene slik at de gjennom studietiden har praksis i flere. Det legges vekt på trofasthet, punktlighet og pålitelighet slik det kreves av patorer/pastorer.

Studentene utfordres til forkynneroppdrag. Egen responsgruppe gir umiddelbar evaluering i etterkant.

Hvor er AdFontes?
Vi samles hver onsdag morgen kl. 9.15 i kapellet i Sinsen kirke, like ved Fjellhaug.

Slik behandler vi dine personopplysninger. Klikk her for mer informasjon
Ansvarlig redaktør: Torkild Masvie